Met de inwerkingtreding van het toekomstige Douanewetboek van de Unie (“DWU”) zullen de regels met betrekking tot de bijtelling van royalty’s bij de transactiewaarde van ingevoerde goederen met het oog op het bepalen van de douanewaarde, wijzigen.

Onder de huidige systematiek van het CDW maken royalty’s en licentierechten alleen dan deel uit van de douanewaarde, indien de betaling daarvan een voorwaarde voor de verkoop van de goederen is, en indien de betaling werkelijk betrekking heeft op de ingevoerde goederen (zie art. 32, lid 1, sub c, CDW). Met betrekking tot de belastbaarheid van trademark royalty’s is met name van belang de vraag of de betaling van de royalty een voorwaarde voor de verkoop is.

Op 9 oktober 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening nr. 952/2013 uitgevaardigd, tot vaststelling van het DWU. Het DWU is grotendeels pas van toepassing met ingang van 1 mei 2016. Op basis van een concept van de Implementing Acts, dat is gepubliceerd op 4 maart 2015, bestaat er thans enig inzicht in hoe royalty’s onder het DWU belast gaan worden.

Trademark royalty’s zijn onder de huidige wetgeving niet belastbaar voor douanedoeleinden als het de koper vrijstaat de goederen te kopen bij iedere leverancier, ongeacht of die leverancier verbonden is met de verkoper. Deze uitzondering zal komen te vervallen. De behandeling van trademark royalty’s voor douanedoeleinden zal gelijk worden getrokken met de behandeling van andere typen royalty’s en licentierechten en zodoende in de meeste situaties onderdeel gaan uitmaken van de transactiewaarde van de ingevoegde goederen.

Daarnaast zullen andere type royalty’s dan de trademark royalty’s onder het toekomstige DWU eerder worden bijgeteld bij de transactiewaarde van de ingevoerde goederen door wijzigingen in de voorwaarden voor de bijtelling.

Duda 2015/0296, 11-06-2015