De Europese Commissie heeft bij uitvoeringsverordening nr. 2016/323 de vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake samenwerking en inlichtingenuitwisseling tussen de lidstaten over goederen onder een accijnsschorsingsregeling overeenkomstig Verordening (EU) nr. 389/2012 vastgesteld.

De Europese Commissie overweegt dat voor de uitwisseling van inlichtingen betreffende goederen onder een accijnsschorsingsregeling voornamelijk moet worden gebruikgemaakt van een geautomatiseerd systeem. Daarom moeten de structuur en de inhoud worden vastgesteld van de documenten voor wederzijdse administratieve bijstand waarbij deze inlichtingen worden doorgeven.

Om goederen onder een accijnsschorsingsregeling doeltreffend te kunnen controleren, moet de verzoekende autoriteit een andere bevoegde autoriteit om de geschiedenis van overbrenging van goederen onder een accijnsschorsingsregeling binnen de Unie kunnen vragen. De aangezochte autoriteiten moeten dergelijke verzoeken automatisch kunnen (en deels verplicht) beantwoorden.

De uitvoeringsverordening schept regelgeving voor de samenwerking en inlichtingenuitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van goederen onder een accijnsschorsingsregeling.

De uitvoeringsverordening treedt in werking op 31 maart a.s.

Vo. (EU) nr. 2016/323, Pb. nr. L 66, 11-03-2016