Vervoersbedrijf Connexxion heeft volgens het OM een transactie in de vorm van een geldboete van € 45.000 geaccepteerd.

Uit een onderzoek van de FIOD zou zijn gebleken dat een medewerker van Connexxion, een opleidingscoördinator, met een instelling voor middelbare beroepsopleidingen afspraken maakte om de looptijd van een door personeelsleden van het vervoersbedrijf te volgen beroepsopleiding te verlengen. Hierdoor zou Connexxion onterecht extra belastingaftrek hebben kunnen claimen. Het verlengen van de looptijd van de opleiding in opleidingsovereenkomsten en praktijkovereenkomsten wordt door het OM aangemerkt als het plegen van valsheid in geschrifte.

De geldboete van € 45.000 maakt deel uit van een pakket aan maatregelen. Zo moet Connexxion onder andere een bedrag van ruim € 7.500.000 aan onterechte belastingaftrek terugbetalen aan de Belastingdienst. Binnen Connexxion zouden inmiddels maatregelen getroffen zijn om dergelijke misstanden voortaan te voorkomen. De betreffende medewerker van Connexxion wordt volgens het nieuwsbericht van het OM afzonderlijk bestraft.

Het OM ziet de boete van € 45.000 als passende straf voor de gepleegde strafbare feiten. Wanneer de zaak voor de rechter zou zijn gebracht zou het OM tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen. Met de transactie zou een lange rechtsgang voorkomen zijn.

Nieuwsbericht OM, 20 januari 2016

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@92767/connexxion-komt/