In de elfde Tour d’horizon fiscaal strafrecht geven prof.mr. G.J.M.E. de Bont en mr. J.M. Sitsen de stand van zaken in het fiscale strafrecht en de ontwikkelingen op dit rechtsgebied in het afgelopen jaar weer. In dat kader wordt bij aanvang de kanttekening geplaatst dat het ‘speelveld’ van het fiscale strafrecht zich lijkt te verplaatsen van situaties met niet-gefiscaliseerd geld (zwarte lonen, winst, omzet en vermogen) naar een casus waarin een adviseur een ‘agressief’ (maar an sich correct) advies heeft gegeven dat vervolgens door de Belastingdienst en soms nadien door FIOD/OM wordt bekritiseerd.

Diverse fiscale strafzaken passeren hierbij de revue waarin het Openbaar Ministerie (al dan niet terecht) meende dat sprake was van belastingontduiking c.q. belastingfraude die strafrechtelijk diende te worden aangepakt. In dat verband wordt (onder meer) ingegaan op onderwerpen zoals het ne bis in idem beginsel, de administratieplicht, medeplegen en feitelijk leiding geven.

De publicatie wordt afgesloten met de vermelding dat er weer een jaar voorbij is waarin de nodige interessante vonnissen en arresten zijn gewezen in het fiscale strafrecht. Hoewel sommige uitspraken in de lijn liggen van eerdere jurisprudentie, blijkt uit de opsomming in deze publicatie wederom dat het fiscale strafrecht in ontwikkeling blijft, onder meer door nieuwe wettelijke bepalingen, doch ook door de standpunten die door de (verdediging van de) verdachten worden ingenomen.

Prof.mr. G.J.M.E. de Bont en mr. J.M. Sitsen, Tour d’horizon fiscaal strafrecht anno 2016, TFB 2017/1

http://www.debontadvocaten.nl/webcontent/files/Tour%20dhorizon%20fiscaal%20strafrecht%20anno%202016%20TFB%202017-1.pdf