De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt ook voor handelaren die contante verkopen van ten minste € 15.000 verrichten (per 25 juli 2018 geldt dit voor contante betalingen voor een bedrag van € 10.000 of meer). Een textielfabrikant die afnemers heeft waaraan dergelijke contante verkopen plaatsvinden, zal voor die afnemers cliëntcontrole moeten verrichten voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie.

West-Afrika

Op 16 april 2020 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat een textielfabrikant een strafrechtelijke transactie van € 205.000 heeft betaald voor het niet verrichten van cliëntcontroles bij 20 afnemers. Aan deze afnemers hadden in de jaren 2014 tot en met 2017 meer dan 1.300 contante verkopen plaatsgevonden van elk meer dan € 15.000. Met deze contante verkopen was een totaalbedrag van ruim € 63 miljoen gemoeid.

Het betrof stoffen voor de West-Afrikaanse markt en afnemers in landen als Benin, Nigeria, Togo, Ghana, Ivoorkust en Congo. Van deze landen staan Nigeria en Ghana op dit moment op de EU-lijst van landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. Alle vermelde landen hebben een CPI-score van (ruim) onder de 60. Deze vermelding en CPI-score is in het algemeen aanleiding voor een verscherpt cliëntenonderzoek.

Zelfmelding

De betrokken fabrikant was door zijn accountant in het voorjaar van 2017 op de Wwft-verplichtingen gewezen. Het bedrijf had zich daarna zelf gemeld bij het Bureau Financieel Toezicht en het OM, waarna de FIOD onderzoek heeft gedaan. Uit het onderzoek van de FIOD volgt niet dat er aanwijzingen bestaan op basis waarvan de fabrikant had moeten veronderstellen dat de contante betalingen verband hielden met witwassen of terrorismefinanciering.

Uit het onderzoek is gebleken dat inmiddels de interne procedures binnen het bedrijf is aangepast, zodat dit aan zijn Wwft verplichtingen voldoet en zelfs meer lijkt te doen dan dat de Wwft voorschrijft. Daarnaast heeft het OM bij de afdoening meegewogen dat de fabrikant niet eerder is vervolgd, zich zelf heeft gemeld, alle nodige informatie heeft verstrekt en aan het onderzoek heeft meegewerkt. Alles overwegende, vindt het OM een transactie van € 205.000 passend.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/textielfabrikant-vlisco-betaalt-205.000-euro-voor-niet-naleven-wwft