Volgens OLAF worden de lidstaten van de EU steeds effectiever in het bestrijden van fraude. Het opsporen en vervolgen van fraudegevallen is, zo stelt OLAF, gestegen ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2014 van de Europese Commissie inzake de bescherming van de EU op financieel gebied.

Blijkens het rapport hebben verschillende lidstaten maatregelen getroffen om EU-middelen te beschermen tegen fraude. Door de gezamenlijke inspanningen tussen de EU-lidstaten is er een stijging te zien in de vermoedelijke fraudegevallen en kan hiertegen worden opgetreden. Tevens werden er gezamenlijke douaneoperaties uitgevoerd.

Het rapport is gebaseerd op informatie van de lidstaten en wordt jaarlijks, op grond van art. 325 VwEU, opgesteld. Het biedt een diepgaande analyse van de methoden, procedures en instrumenten die worden gebruikt door de lidstaten in hun strijd tegen fraude. Het rapport beoordeelt eveneens welke werkterreinen het grootste risico op fraude lopen, waardoor gerichte acties door de lidstaten en de Europese Commissie mogelijk zijn.

Instantie: OLAF
Datum nieuwsbericht: 31-07-2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150731_01_en.htm