In het jaarverslag 2014 van de FIU wordt aangegeven dat de voorlichting aan de trustsector in 2013 in 2014 geleid heeft tot meer meldingen vanuit deze sector (van 38 in 2012 naar 201 in 2014). Dit heeft zich bij FIU-Nederland in 2014 vervolgens doorvertaald naar 149 verdacht verklaarde transacties. Volgens het rapport komen de meeste meldingen van ongebruikelijke transacties nog steeds vooral van geldtransactiekantoren, banken en voertuigenhandelaars. Accountancy- en belastingadvieskantoren melden relatief weinig.

Op een compliance dag van de SRA begin juli voorspelde prof. Guido de Bont (o.a. op basis van geluiden vanuit de toezichthouders) dat bovenstaande ontwikkeling zich in de toekomst niet alleen meer tot de trustsector zal beperken. Hij sprak over de bestaande onwetendheid aangaande verplichtingen op grond van de WWFT bij accountancy- en belastingadvieskantoren en legde de nadruk op de verplichting tot continue monitoring, de bewaarplicht en de opleidingsplicht.

Jaaroverzicht FIU Nederland:
https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/jaaroverzicht_2014.pdf