De Staatssecretaris van Financiën heeft, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, besloten om de verzuimboeten bij een te late betaling van de motorrijtuigenbelasting te verlagen.

Het Hof overwoog dat de verzuimboete niet in verhouding stond tot de ernst van de overtreding en verminderde de verzuimboete. Andere rechters hebben deze lijn inmiddels gevolgd. De staatssecretaris heeft het eerder (ter behoud van rechten) ingestelde cassatieberoep ingetrokken, nu er geen succes wordt verwacht.

Gelet op de massaliteit van de opgelegde boeten wegens het niet (tijdig) betalen van de motorrijtuigenbelasting ziet de staatssecretaris aanleiding om, vooruitlopend op definitieve regeling, het desbetreffende beleid tijdelijk aan te passen.

De betaalverzuimboete wordt door de staatssecretaris tijdelijk verlaagd tot 1% (was 3%) van het wettelijk maximum, totdat er een nieuwe regeling is. Het besluit werkt terug tot 1 september 2016 en heeft mede betrekking op reeds opgelegde boeten die op die datum nog niet onherroepelijk vast stonden.

Ministerie van Financiën 1 september 2016, DGB2016-3552

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/09/01/boete-mrb-wanverhouding-tussen-beboetbare-gedraging-en-opgelegde-boete-geen-cassatie

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47203.html