In een brief van 25 oktober 2016 informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over mogelijke linken van Nederlandse bedrijven met  btw-carrouselfraude en terrorismefinanciering.

In de brief  wordt aangegeven dat er op dit moment acht btw-carrouselfraudes bij de FIOD in onderzoek zijn en talloze boekenonderzoeken lopen bij de Belastingdienst naar btw-carrouselfraude. De staatssecretaris doet – om frusterering van de onderzoeken te voorkomen – geen uitspraken over deze lopende onderzoeken. Voorts deelt de staatssecretaris de Tweede Kamer mede dat de fiscale geheimhoudingsplicht hem verbiedt om zich over dergelijke onderzoeken uit te laten.

De staatssecretaris van Financiën benadrukt dat de btw-carrouselfraude een belangrijk probleem vormt en dat  gericht wordt gehandhaafd en opgespoord door de Belastingdienst en de FIOD. Volgens de schattingen van de Europese Commissie wordt er voor € 50 miljard aan btw-fraude gepleegd in de gehele EU. Waar dit geld precies naar toe gaat, is volgens de staatssecretaris niet eenvoudig te achterhalen.

De staatssecretaris meldt dat Nederland koploper is in de aanpak van btw-fraude. In 2009 is ontdekt dat er iets mis bleek in de handel met CO₂-emissierechten. Nederland heeft toen de andere lidstaten hieromtrent geïnformeerd en gewaarschuwd. Toen op Europees niveau geen snelle maatregelen te verwachten waren, heeft Nederland zelf nationaal maatregelen genomen waardoor er geen btw meer verloren zou gaan in die handel.

Verder deelt de staatssecretaris mede dat hij zijn EU-voorzitterschap heeft gebruikt om verbeteringen in de fraudebestrijding te agenderen. Daarmee zou hij de lidstaten hebben meegekregen om snel te gaan werken met slimmere detectiemethoden, zoals de TNA-it-tool. Door middel van deze tool is de Belastingdienst in staat veel sneller btw-fraude op te sporen. De FIOD werkt met verschillende (opsporings)instanties in verschillende landen samen om daders op te sporen en te vervolgen die zich bezighouden met fraude op btw-gebied. Hierbij werkt de FIOD eveneens samen met het Openbaar Ministerie.

Ministerie van Financiën 25 oktober 2016, Btw-carousselfraude

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/25/brief-over-btw-carousselfraude