De vaste commissie voor Financiën heeft vragen gesteld over het nieuwe douanewetboek van de Unie (hierna: DWU). Dit heeft  de commissie gedaan naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris van Financiën, waarin de implementatie van het DWU wordt uitgesteld (https://www.debontspoton.nl/douane/implementatie-van-het-nieuwe-douanewetboek-van-de-unie-nog-niet-afgerond/).

De commissie maakt zich met name zorgen over de gevolgen van het DWU voor het bedrijfsleven en heeft gevraagd naar de wijze van consultatie over het DWU en de implementatiewet. De staatssecretaris gaat in een nieuwe brief in op deze onderwerpen. Ook wordt door de commissie gevraagd naar de voorwaarden die lidstaten nationaal aan douanevertegenwoordiging kunnen stellen. Het DWU legt hiervoor een minimumnorm op, die lidstaten zelf nationaal mogen invullen. De minimumnormen zijn opgenomen om een gelijk speelveld te creëren en de aanvullende voorwaarden die lidstaten stellen, mogen niet aan douanevertegenwoordigers uit andere lidstaten worden opgelegd, die aantoonbaar voldoen aan de uit het DWU volgende minimumnormen.

Ministerie van Financiën 13 juli 2016, DGB 2016-3260 U

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/13/beantwoording-vragen-over-implementatie-van-het-douanewetboek-van-de-unie