Naar aanleiding van een wob-verzoek dat was ingediend bij het directoraat-generaal van de Belastingdienst zijn aanvullende vragen gesteld. Inmiddels heeft het managementteam van de Belastingdienst namens de staatssecretaris van Financiën een aanvullend besluit genomen.

Onder meer is in het wob-verzoek verzocht om aan te geven hoeveel boetes er zijn opgelegd aan facilitators op basis van art. 67o AWR, hoeveel van die opgelegde boetes onder Horizontaal Toezicht vallen en – met betrekking tot de drie boetes die zijn opgelegd aan medeplegers sinds 1 januari 2014 – hoeveel er zijn opgelegd aan facilitators die onder Horizontaal Toezicht vallen.

In antwoord op het wob-verzoek wordt aangegeven dat er sinds 1 januari 2014 nog geen enkele boete aan een facilitator is opgelegd op basis van art. 67o AWR. Mitsdien ook niet aan facilitators die onder Horizontaal Toezicht vallen.

Ten aanzien van de drie boetes die zijn opgelegd aan medeplegers wordt door de Belastingdienst niet vastgelegd hoeveel van deze boetes zijn opgelegd aan facilitators die onder Horizontaal Toezicht vallen. De Belastingdienst kan deze informatie dan ook niet verstrekken.

Ministerie van Financiën 19 januari 2017, Aanvulling op Wob-besluit 2016-0000203843

http://www.proced.nl/admin/upload/pdf/170120.Aanvulling%20op%20Wob-besluit%202016-0000203843.pdf