Een belastingadvieskantoor betaalt een transactie in de vorm van een geldboete van € 300.000 vanwege het vermeend onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Het belastingadvieskantoor gaf volgens het OM een onjuiste voorstelling van zaken bij de beantwoording van vragen van de Belastingdienst over een belastingaangifte van een cliënt.

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst. De dienst had onderzoek gedaan naar de juistheid van een aangifte Vpb 2014 van een onderneming. Het belastingadvieskantoor had deze aangifte verzorgd en ingediend. Uit de aangifte volgde dat de vennootschap een onbelaste vermogenssprong van ruim € 2,9 miljoen heeft gemaakt. De Belastingdienst heeft aan het belastingadvieskantoor gevraagd uitleg te geven over de vermogenssprong.

Het OM meent dat de gang van zaken zoals die beschreven is in het antwoord op de vragenbrief van de Belastingdienst onjuist is. Deze gang van zaken zou namelijk niet hebben plaatsgevonden op de wijze zoals is beschreven. Het kan naar de mening van het OM ook niet gezien worden als een ‘fiscale duiding’. Een duiding geef je aan een feitencomplex. En de feiten waren onjuist weergegeven. Hier had het advieskantoor volgens het OM transparant over moeten communiceren naar de Belastingdienst, temeer nu de cliënt een convenant Horizontaal Toezicht met de fiscus had afgesloten.

Het OM rekent de handelingen van de medewerkers die de vragenbrief hebben opgesteld toe aan het belastingadvieskantoor. De (buitengerechtelijke) afdoening dient volgens het OM doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend te zijn. Het OM ziet de betaling van een geldsom van € 300.000 als een passende afdoening. De zaak is hiermee voor het belastingadvieskantoor afgedaan. Meegewogen heeft dat het belastingadvieskantoor de feitelijke toedracht heeft erkend, heeft meegewerkt aan het onderzoek van de FIOD en niet als belastingplichtige financieel voordeel heeft gehad. Bovendien zijn interne maatregelen getroffen ten aanzien van de hierbij betrokken medewerkers.

Het OM heeft de zaken tegen de betrokken medewerkers (voorwaardelijk) geseponeerd. Naar de mening van het OM kan een strafrechtelijke vervolging weinig meer toevoegen, omdat er al, zoals hiervoor beschreven, interne maatregelen zijn getroffen. Daarnaast heeft het OM de Belastingdienst verzocht te onderzoeken of tegen (twee van) de betrokken medewerkers een tuchtklacht kan worden ingediend.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/08/31/pwc-nederland-betaalt-300.000-euro-vanwege-onjuist-informeren-fiscus