Belanghebbende in deze zaak is een vennootschap, die enig aandeelhouder en bestuurder is van een bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in nieuwe en gebruikte auto’s. Belanghebbende houdt zich bezig met verhuur- en beheeractiviteiten van het autobedrijf en is samen met het autobedrijf gevoegd in een fiscale eenheid voor zowel de omzetbelasting als de vennootschapsbelasting. Tijdens een boekenonderzoek constateert de Inspecteur dat diverse verhuuropbrengsten niet in de administratie worden verantwoord en dat deze opbrengsten direct aan de aandeelhouder ten goede zijn komen. Zodoende moeten deze verhuuropbrengsten worden gezien als winstuitdelingen en komen deze niet voor aftrek in aanmerking bij belanghebbende. De Inspecteur legt een navorderingsaanslag Vpb op voor het jaar 2014 met een vergrijpboete van 50% ad € 3.860.

In beroep is tussen partijen alleen in geschil of de vergrijpboete naar een juist bedrag is vastgesteld. Rechtbank Noord-Holland overweegt onder verwijzing naar het vierde lid van artikel 67e AWR dat een navorderingsaanslag die strekt tot een te betalen bedrag van nihil, niet in de weg hoeft te staan aan het opleggen van een vergrijpboete.

De Inspecteur gaat uit van een boetegrondslag van € 7.720. Dit is volgens hem het bedrag waarop de navorderingsaanslag zou zijn berekend zonder rekening te houden met de verrekenbare verliezen.

Tijdens deze zitting heeft de Inspecteur echter toegegeven dat hij bij de berekening van de boete ten onrechte is uitgegaan van een verkapte winstuitdeling in 2014 van € 98.974 in plaats van € 53.973, omdat een bedrag van € 45.000 betrekking heeft op het belastingjaar 2013. Wanneer dit bedrag niet in aanmerking zou zijn genomen, zou de grondslag voor de Vpb nihil hebben bedragen en zou dit ook voor de boetegrondslag hebben te gelden. De rechtbank verklaart het beroep om die reden gegrond en vermindert de vergrijpboete tot nihil.

Rechtbank Noord-Holland 9 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12312 (gepubliceerd op 28 februari 2023)

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:12312