Belanghebbende is houder van een personenauto. Gedurende de periode van 21 april 2015 tot en met 5 juli 2015 is de geldigheid van het kentekenbewijs van de auto door de RDW geschorst. Op 20 juni 2015 is bij een controle op de A4 geconstateerd dat met de betreffende auto gebruik is gemaakt van de weg.

Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd alsmede een verzuimboete van 100%, zijnde € 633.

De Rechtbank stelt vast dat belanghebbende gebruik heeft gemaakt van de weg voor een Apk-keuring. De intentie en de omstandigheden waaronder het gebruik maken van de openbare weg zich heeft voorgedaan, hebben niet tot gevolg dat er geen grond is voor de naheffing. De inspecteur heeft naar het oordeel van de Rechtbank derhalve terecht nageheven.

Belanghebbende heeft verklaard dat hij pas de volgende dag de auto kon ophalen bij de garage. De Rechtbank acht de terugreis van de keuring op de direct daaropvolgende dag zo nauw verweven met de ‘vrijgestelde Apk-keuringsdag’, dat die situatie in dit geval moet worden beschouwd als een en dezelfde dag.

Om die reden acht de Rechtbank de verzuimboete van € 633 disproportioneel en kan daarom niet in stand blijven. De Rechtbank acht een verzuimboete van nihil passend en geboden.

Rechtbank Den Haag 8 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14059

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:14059