Rechtbank Amsterdam veroordeelt de klantmanager van een boekhoudkantoor tot een gevangenisstraf van 27 maanden, een geldboete van € 10.000 en legt tevens een beroeps- en bestuursverbod op voor valsheid in geschrifte, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Verdachte was klantmanager bij een boekhoudkantoor, waarvoor hij de administratie voerde en het contact met klanten onderhield. Daarnaast heeft verdachte een reclame en adviesbureau opgericht. Deze bedrijven waren onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek Styx. De Rechtbank stelt vast dat door verschillende bedrijven, waaronder het reclame en adviesbureau, valse facturen zijn opgemaakt welke zijn aangetroffen op een USB-stick van de verdachte. De Rechtbank acht bewezen dat verdachte degene is geweest die de valse facturen heeft opgemaakt en/of heeft gewijzigd. Daarnaast veroordeelt de Rechtbank hem voor het (medeplegen) van het niet en onjuist doen van aangifte omzetbelasting door het reclame en adviesbureau en voor witwassen.

Er zijn contante opnames gedaan van in totaal ruim € 2,6 miljoen. Deze gelden zijn volgens de Rechtbank afkomstig uit belastingfraude en een onbekend gronddelict en zijn middels de opgezette constructie met katvangers verhuld. Ook is bewezenverklaard dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met het doel de genoemde feiten te plegen.

De Rechtbank overweegt dat de eis van het Openbaar Ministerie onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten, temeer nu de verdachte zelfs na onderwerp te zijn geweest van een strafrechtelijk onderzoek, de strafbare feiten in onderhavige zaak heeft gepleegd. De verdachte waande zich volgens de Rechtbank kennelijk onaantastbaar. Mede rekening houdend met het overschrijden van de redelijke termijn acht de Rechtbank een gevangenisstraf van 27 maanden en een geldboete van € 10.000 dan ook passend en geboden. Daarnaast is aan verdachte een beroeps- en bestuursverbod opgelegd.

Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5931