In maart 2016 is een reeks aan boetes opgelegd aan PwC, EY, KPMG en Deloitte, omdat zij tekort zouden zijn geschoten in hun controlewerk. (respectievelijk; € 845.000, € 2,2 mln, € 1,2 mln, en € 1,8 mln). PwC stapt nu naar de rechter, omdat zij het niet eens is met de manier waarop de AFM de kwaliteit van accountantscontrole beoordeelt. Het gaat PwC niet om de opgelegde boete, maar om een principieel verschil van mening over de werkwijze van de AFM bij het onderzoek naar de kwaliteit van het controlewerk bij de grote accountantskantoren.

PwC stelt dat de AFM zich veel meer moet richten op het kwaliteitsbewakingssysteem van het kantoor, in plaats van conclusies trekken op basis van individuele dossiers. Over het algemeen zullen er altijd fouten gemaakt worden in dossiers. Hierdoor kan de AFM accountantskantoren altijd weer een boete opleggen, ondanks hun inspanningen om de kwaliteit te verbeteren. Mocht de rechter PwC in het gelijk stellen dan zal de AFM zijn toezichtmethode aan moeten passen. Het is de eerste keer dat een accountantsorganisatie de werkwijze van de AFM fundamenteel ter discussie stelt en ook bereid is daar over te procederen.

Eerder dit jaar heeft AFM-bestuurder Gerben Everts gereageerd op de bezwaren van onder meer PwC: ‘De wetgeving geldt al tien jaar en is wat ons betreft heel duidelijk. De zorgplicht richt zich op de organisatie en die moet ervoor zorgen dat de individuele accountants een goede controle doen. Om te bepalen of de zorgplicht is nagekomen moeten we naar die controle kijken.’

Bron

https://fd.nl/ondernemen/1170854/pwc-vecht-werkwijze-afm-aan-bij-rechter