Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft op 15 juni jl. in een persbericht wereldkundig gemaakt, dat zij samen met de Wereldbank een ‘Investigative Data Cross-Matching Platform’ (IDCP) heeft opgezet. Het IDCP moet de uitwisseling van zaak gerelateerde informatie tussen het OLAF en de Wereldbank gaan faciliteren. De instanties zullen data met betrekking tot onderzoeken in het systeem gaan invoeren. Het platform zal vervolgens ‘cross-matches’ automatisch kunnen identificeren, waardoor er betekenisvolle vooruitgang in de strijd tegen fraude en corruptie kan worden geboekt.

Een dag later maakte OLAF in een persbericht bekend de samenwerking met de Europese Centrale Bank te intensiveren. Een nieuwe overeenkomst moet ervoor zorgen dat er sneller gereageerd wordt in zaken waarbij fraude , corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden aan de orde zijn. De uitwisseling van informatie tussen de twee instanties moet door de overeenkomst tevens worden verbeterd.

Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), persbericht  11/2016 en 12/2016

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/15-06-2016/innovative-investigative-data-cross-matching-platform-set-olaf-and_nl (15 juni 2016)

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/16-06-2016/olaf-and-european-central-bank-step-their-cooperation_nl (16 juni 2016)