Met de term ‘Panama Papers’ wordt verwezen naar documenten uit de interne administratie van een juridisch advieskantoor (Mossack Fonseca & Co) in Panama die aan de pers werden gelekt. Deze documenten bevatten informatie over talloze personen en vennootschappen die hun vermogen via het betreffende advieskantoor zouden hebben ‘ondergebracht’.

De claim is dat veelal vermogende personen zich tot dit advieskantoor hebben gewend om – middels constructies – vennootschappen of vennootschapsstructuren op locaties te vestigen waar het vermogen nauwelijks wordt belast, de zogeheten belastingparadijzen. Deze constructies zijn in beginsel legaal, maar worden ook gebruikt voor het ontduiken van belasting of voor andere illegale praktijken, zoals het omzeilen van sancties of het afhandelen van omkoping.

De stukken zijn in handen gekomen van de Duitse krant de Süddeutsche Zeitung. Vervolgens zijn de documenten onder diverse media verder verspreid en werd gezamenlijk onderzoek gedaan naar de stukken. In Nederland deden onder andere Trouw en Het Financieel Dagblad onderzoek naar de Panama Papers. In totaal zou het gaan om ruim 11,5 miljoen documenten, e-mails, spreadsheets, powerpoints en andere bestanden. Inmiddels zou gebleken zijn dat meer dan elf (deels voormalige) staatshoofden gebruik hebben gemaakt van de belastingparadijzen om hun miljoenen weg te sluizen. Belastingdiensten in verschillende landen zouden al onderzoeken gestart zijn naar mogelijke belastingontduiking.

‘Panama Papers’ is een project van het International Consortium of Investigative Jounalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Trouw en Het Financieel Dagblad ontvangen een geldelijke ondersteuning voor hun onderzoek naar de Panama Papers van het Center for Public Integrity/ICIJ.

Het Financieele Dagblad
NRC

http://fd.nl/economie-politiek/1145767/wat-zijn-de-panama-papers
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/panama-papers-de-belangrijkste-onthullingen-op-een-rij