Tornado Cash hanteert zogenaamde pools, een soort verzamelbakjes, die stortingen van cryptovaluta vanaf het ene walletadres accepteren en opnames via een ander walletadres mogelijk maken. Tornado Cash verbreekt op deze manier het transactiespoor op de zogeheten blockchain. De ontwikkelaar wordt vervolgd voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Het voorwerp van witwassen betreft ongeveer 535.000 aan ‘Ether’ met een waarde van $ 1,2 miljard afkomstig uit 36 hacks.

Rechtbank Oost-Brabant stelt vast dat het Tornado Cash is die de link tussen een storting en een opname verbreekt. Door het verbreken van die link tussen een storting en een opname, verhult of verbergt Tornado Cash wat de oorspronkelijke herkomst van de opgenomen cryptovaluta is, wie de daadwerkelijke eigenaar is en waar de cryptovaluta naartoe wordt verplaatst. Doordat Tornado Cash het mogelijk maakt volledig anoniem stortingen in en opnames uit Tornado Cash te doen, wordt eveneens verborgen of verhuld wie de feitelijke beschikkingsmacht over de cryptovaluta heeft. Wanneer deze handelingen worden uitgevoerd ten aanzien van uit misdrijf afkomstige Ether, dan is het feitelijk Tornado Cash dat uitvoering geeft aan de verbergende of verhullende witwashandeling. Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank Tornado Cash niet slechts als een hulpmiddel voor de gebruiker worden gezien.

De rechtbank stelt verder vast dat verdachte (zijnde één van de ontwikkelaars) er ook belang bij had dat Tornado Cash door derden werd gebruikt. Tornado Cash is door het introduceren van de TORN-token een bron van inkomsten geworden voor de houders daarvan en daarmee ook voor verdachte. Verdachte had dus een financieel belang bij het gebruik van Tornado Cash door derden. Naar het oordeel van de rechtbank was vanaf het begin voorzienbaar dat in Tornado Cash uit misdrijf afkomstige Ether zouden worden gestort, vanwege het verhullende effect van Tornado Cash. Dit is ook daadwerkelijk veelvuldig en in grote mate gebeurd. Verhullen is de facto steeds een kernactiviteit van Tornado Cash geweest, aldus de rechtbank.

De verdachte verklaart ook zelf bekend te zijn geweest met artikelen waarin stond dat uit misdrijf afkomstige Ether in Tornado Cash werden gestort. Mede hierom stelt de rechtbank vast dat de verdachte zich bewust was van de aanmerkelijke kans daarop. Desalniettemin heeft de verdachte zich op geen enkel moment gedistantieerd van Tornado Cash. Tot op de dag van zijn aanhouding is hij actief bij Tornado Cash betrokken gebleven. Ook het feit dat er in de software een – voor de gebruiker vrijwillig te kiezen – compliance tool is geïntroduceerd mag de verdachte niet baten.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn mededaders via Tornado Cash in een periode van ruim twee jaren Ether afkomstig uit 36 individuele hacks hebben witgewassen. Zij hebben daarmee gedurende een lange periode en in een hoge frequentie witwashandelingen gepleegd, zodat deze gedragingen als een gewoonte moeten worden aangemerkt. De rechtbank kwalificeert het handelen van verdachte en zijn mededaders dan ook als het medeplegen van gewoontewitwassen. In totaal is met Tornado Cash (omgerekend) meer dan twee miljard Amerikaanse dollar witgewassen.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 64 maanden, met aftrek van het voorarrest.

 

Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2024:2069