De Belastingdienst heeft een team van deskundigen aangesteld om de onlangs vrijgegeven documenten van de Panama Papers te onderzoeken. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft deze informatie op 9 mei jl. openbaar gemaakt.

De informatie is voor iedereen toegankelijk en te vinden via een database met informatie over meer dan 200.000 bedrijven, trusts, stichtingen en fondsen. Een speciaal internet-team van de Belastingdienst is direct begonnen met het binnenhalen van de openbaar gemaakte informatie. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal team opgesteld met tientallen experts, waaronder data-analisten en leden van de co├Ârdinatiegroep constructiebestrijding. Hierbij zal worden bekeken of de informatie relevant is voor de belastingheffing in Nederland. Gespecialiseerde belastinginspecteurs zullen de informatie onderzoeken op dossierniveau. De inspecteurs zullen onder meer controleren of de gegevens een relatie hebben met Nederland.

De Belastingdienst werkt ook internationaal aan maatregelen om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan. Dat gebeurt onder meer door het automatisch uitwisselen van gegevens tussen de Belastingdiensten van verschillende landen. Voor de aanpak van belastingontwijking neemt Nederland in OESO-verband en binnen de EU maatregelen om dit tegen te gaan.

FutD 2016-1237, fida 20162634, 17 mei 2016

http://www.futd.nl/futd/fida_archive.jsp?nummer=20162634