Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een nieuwsbericht doen uitgaan waaruit volgt dat de FIOD met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg heeft doorzocht. Aanleiding daarvoor zou zijn dat er een opgezette schijnconstructie met een bijbehorend ‘doolhof’ is opgericht met als doel om belasting te ontduiken. Het zou gaan om een bedrag van 45 miljoen euro dat aan een (buitenlandse) Belastingdienst afgedragen had moeten worden.

De doorzoekingen zouden hebben plaatsgevonden op een kantoor van een Nederlandse vermogensbeheerder en een Luxemburgs trustkantoor. Het vermoeden is gerezen dat de Nederlandse vermogensbeheerder betrokken was bij het bedenken en opzetten van de constructie. De constructie doet volgens het OM mogelijk dienst als een internationaal fiscaal ‘spiegelpaleis’, waarin de werkelijkheid anders wordt voorgespiegeld.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen waar en op welke wijze de Belastingdienst uiteindelijk ook daadwerkelijk is benadeeld.

Openbaar Ministerie 9 januari 2018, Doorzoekingen in onderzoek naar internationale belastingfraude via fiscaal spiegelpaleis

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@101619/doorzoekingen/