Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht de opzet van alle maatregelen die accountantsorganisaties momenteel doorvoeren om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren. Uitkomst is volgens de AFM dat de betrokken organisaties “serieus werken aan de fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en daarmee meer in het publiek belang te handelen”.
Die uitkomst, een jaar na de presentatie van het verbeterplan ‘In het publiek belang’, is een stimulans om door te gaan met de implementatie van die maatregelen en de toepassing verder te verbreden. Ambitie is het volledige verbeterplan binnen drie jaar te realiseren.

Het AFM-rapport Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen heeft betrekking op de negen accountantsorganisaties met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s). Vanaf dit najaar wordt het verbeterplan voor de sector ook uitgerold bij de groep van circa vierhonderd kantoren met een vergunning voor het mogen uitvoeren van wettelijke controles bij niet-oob-organisaties. Een brede werkgroep heeft het pakket maatregelen doorvertaald voor zulke accountantsorganisaties in het niet-oob-segment.

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/NBA-onderzoek-AFM-goed-nieuws-voor-Accountantsberoep/

Rapport Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen:
https://www.nba.nl/Documents/Persberichten/afmrapport-dashboard-2015-accountants.pdf