Belanghebbende, X BV, heeft geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan over het jaar 2011, ook niet na ontvangst van een herinneringen en een aanmaning. De inspecteur heeft aan belanghebbende, met omkering en verzwaring van de bewijslast, een ambtshalve aanslag opgelegd. Tevens is een verzuimboete van € 2.460 opgelegd.

Ter zake van de verzuimboete oordeelt het Hof – evenals de Rechtbank – dat deze terecht is opgelegd. Het Hof overweegt dat belanghebbende hoewel daartoe uitgenodigd en aangemaand, geen aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2011 heeft ingediend. Gelet op het bepaalde in artikel 67a van de AWR en § 21 lid 3 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst mocht de Inspecteur ter zake van dit verzuim een boete van € 2.460 opleggen. Hof acht de (hoogte van de) opgelegde boete, gelet op de ernst van de overtreding, passend en geboden.

Gerechtshof Den Haag, 4 augustus 2015

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2175