Door de strafkamer van de Rechtbank Amsterdam en de Rechtbank Overijssel zijn twee vonnissen gewezen in zaken waarbij op grote schaal gefraudeerd zou zijn met de kinderopvangtoeslag.

Rechtbank Overijssel overweegt dat de verdachte gedurende een periode van ruim vijf jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze heeft bewogen ruim € 1,5 miljoen aan kinderopvangtoeslag uit te keren. De verdachte zou door middel van advertenties reclame hebben gemaakt om voor vraagouders kinderopvangtoeslag aan te vragen met behulp van zijn gastouderbureau. Hij zou contracten en jaaroverzichten hebben vervalst en ingediend bij de Belastingdienst, met het doel om (meer) kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. De verdachte was verantwoordelijk voor de financiële administratie van het gastouderbureau waar alle toeslagen werden gestort. Ook zou hij, gedurende enige jaren, zijn aangiften inkomstenbelasting onjuist hebben ingediend.

Zelf verklaarde de verdachte dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij geld vanuit zijn BV’s kon overboeken naar Turkije zonder daarover belasting te hoeven betalen. Zijn vermogensbestanddelen in Turkije  zou hij bovendien hebben vergeten op te geven in zijn aangifte.

De Rechtbank is van oordeel dat verdachte opzettelijk onjuist aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, en komt voorts tot een veroordeling voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De Rechtbank veroordeelt verdachte voor een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

In de zaak bij Rechtbank Amsterdam is verdachte tenlastegelegd dat hij, als bestuurder en leidinggevende, feitelijk leiding heeft gegeven aan een kinderopvang (De Parel), die zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, valse facturen verstrekken aan de Belastingdienst en gewoontewitwassen.

De Parel zou gratis kinderopvang hebben aangeboden en liet de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken naar het bankrekeningnummer van De Parel. De Rechtbank overweegt dat verdachte onder meer valse kwitanties heeft opgemaakt en deze heeft aangeboden aan de Belastingdienst. Daarnaast had De Parel een zeer slordige administratie, waardoor de rechten en plichten van De Parel dan wel van een derde, niet meer (duidelijk) bleken . Tevens ontbraken er essentiële stukken in de administratie en zou verdachte ten behoeve van het onderzoek een memorystick aan de Belastingdienst ter beschikking hebben gesteld met daarop een groot aantal facturen die achteraf zijn opgemaakt.

De Rechtbank veroordeelt verdachte voor een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:1428

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:2330