Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een nieuwsbericht uit doen gaan waaruit volgt dat een gevangenisstraf van 30 maanden is geëist tegen de voormalig directeur van een thuiszorgorganisatie. Het OM verwijt de 73-jarige man dat hij zou hebben gefraudeerd met gelden die bestemd waren voor de thuiszorg.

De voormalig directeur van thuiszorgorganisatie TzGz heeft volgens het OM gedurende een aantal jaar meer zorguren gedeclareerd dan dat er daadwerkelijk gewerkt waren. De thuiszorgorganisatie zou werkzaamheden uit hebben besteed aan onderaannemers die de door hen verrichte werkzaamheden in uren declareerden bij TzGz. TzGz zou vervolgens zorgen voor de financiële afwikkeling en zou daarbij volgens het OM de gedeclareerde uren structureel op de productieoverzichten verhogen. Met het verkregen geld zou de directeur zichzelf een ‘extreem hoog salaris’ hebben uitgekeerd.

In totaal gaat het volgens het OM om 1,4 miljoen euro gemeenschapsgeld dat hij zich op deze wijze zou hebben toegeëigend. Ook zou hij gedurende een aantal jaar valsheid in geschrift hebben gepleegd en gelden hebben witgewassen.

Rechtbank Amsterdam doet over anderhalve week uitspraak.

Nieuwsbericht OM, 1 maart 2018

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@102297/30-maanden/