Directeur-generaal Kessler van het European Anti-Fraud Office (OLAF) en Franco Roberti, aanklager op het gebied van maffia en terrorisme in Italië, zijn in april bijeen gekomen. Zij bespraken op een speciale bijeenkomst georganiseerd door het ‘National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Directorate’ (DNAA) de mogelijke infiltratie van criminele organisaties in het aanvragen en ontvangen van Europese landbouwsubsidies. Vertegenwoordigers van beide organisaties bespraken hoe zij efficiënter kunnen samenwerken en hoe ze formeel hun samenwerkingsovereenkomst kunnen uitbreiden.

Instantie: OLAF
Datum press release: 21/04/2016

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-04-2016/fighting-illicit-activities-organised-criminals-field-eu-financing-olaf_en