Het Antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF) heeft in samenwerking met 52 andere Europese anti-corruptie en toezichthoudende organen, een verklaring ondertekend die als doel heeft de uitwisseling van financiële informatie te bevorderen. De “Riga Declaration” onderschrijft het doel om een gezamenlijke tool te ontwikkelen ten behoeve van de zelfevaluatie van de toezichthoudende organen. Daarnaast wordt opgeroepen tot transparantie met betrekking tot financiële transacties, door het openbaar maken en uitwisselen van informatie over het economische eigendom van bedrijven.

Antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF), 17 november 2016

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/17-11-2016/follow-money-olaf-and-european-anti-corruption-and-police-oversight_nl