Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft het jaarrapport over 2015 gepubliceerd. Sinds de reorganisatie van het bureau in 2012 is OLAF naar eigen zeggen doeltreffender geworden. Het aantal geopende en afgesloten onderzoeken is sterk toegenomen. Zo is er in 2015 een recordaantal van 304 onderzoeken afgerond. Er is met name vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de sluikhandel in tabaksproducten. Daarnaast werden belangrijke administratieve samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met internationale organisaties.

OLAF, European Anti-Fraud Office

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_nl