Het antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF) heeft in 2016 in samenwerking met 23 lidstaten een gezamenlijke operatie ondernomen om douane- en btw-fraude tegen te gaan. Als onderdeel van operatie ‘Orion’ zijn meer dan 200 fysieke controles, 390 administratieve controles en 50 controles op locatie uitgevoerd. OLAF laat in een persbericht weten dat douanecontroleurs door de operatie meerdere gevallen van onderwaardering en de foute indeling van douanegoederen, alsmede carrouselfraude hebben ontdekt.

Antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF), 22 december 2016

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/22-12-2016/catch-them-while-you-can-joint-customs-operation-orion-led-olaf-and_nl