De minister van Veiligheid en Justitie meldt aan de Tweede Kamer dat de Rechtbank nog geen datum heeft vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen een voormalige Advocaat-Generaal.

De voormalige Advocaat-Generaal wordt verdacht van het indienen van onjuiste aangiften bij de Belastingdienst, het onjuist informeren van de Belastingdienst en valsheid in geschrift.

De minister benadrukt dat voor de benoeming als rechterlijk ambtenaar bij het Openbaar Ministerie een uitgebreide en strenge selectieprocedure geldt. Zo krijgt de selectiecommissie onder andere inzage in de justitiƫle gegevens van de kandidaat. Deze reguliere selectieprocedure zou bij de voormalige Advocaat-Generaal ook zijn doorlopen. Het College van procureurs-generaal heeft gemeld dat in de selectieprocedure geen contra-indicaties voor benoeming naar voren zijn gekomen.

De minister meldt verder dat hij de Kamer zal informeren als de uitspraak in de strafzaak onherroepelijk is.

Ministerie van Veiligheid en Justitie 25 augustus 2016, 780170

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/25/tk-verzoek-informatie-over-een-voormalig-advocaat-generaal-die-wordt-verdacht-van-fraude