Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland in werking getreden. In verband met deze wijzigingen hebben de beroepsorganisaties NOB en RB op 12 december 2018 een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants gepubliceerd. Waar de NOB en het RB hun eerste versie van de hernieuwde Richtsnoeren hebben gepubliceerd, heeft de NBA aangegeven eerst haar leden te zullen consulteren.

Tot 1 januari 2019 hanteert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in haar hoedanigheid als toezichthouder ten aanzien van de betreffende wijzigingen, een soepel handhavingsbeleid. De beroepsorganisaties zullen het BFT vragen om commentaar te geven op de conceptversies van de Richtsnoeren. Ingeval het voormelde commentaar daartoe aanleiding geeft, zullen de beroepsorganisaties zo nodig een update uitbrengen.

Voorts wordt de recentelijk ingevoerde objectieve indicator voor belastingadviseurs en accountants mogelijkerwijs opnieuw gewijzigd. Alsdan zullen de genoemde beroepsorganisaties van deze gewijzigde indicator hun geactualiseerde versie publiceren.

De nieuwe Richtsnoeren zijn via onderstaande link te raadplegen.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 12 december 2018

https://www.nob.net/nieuwe-richtsnoeren-wwft-voor-belastingadviseurs-en-accountants-december-2018