Het NRC Handelsblad bericht dat de EU stappen wil nemen tegen belastingontwijking waarbij met name de scenario’s moeten worden aangepakt waar bedrijven de verschillen in het belastingrecht tussen EU-lidstaten gebruiken om nauwelijks belasting te betalen.

Volgens het NRC registreren veel bedrijven brievenbusfirma’s in Nederland om op deze manier belasting te ontwijken, een opzet die bekend staat als de ‘’Dutch Sandwich’’. Soms zou deze methode in combinatie met een ‘Double Irish’ worden gebruikt, waarbij winsten door een Iers dochterbedrijf worden gesluisd. Multinationals als Starbucks, Google en Apple zouden gebruik maken van deze methoden.

De aanpassingen zouden een reactie zijn op aanbevelingen van de OECD, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De nieuwe regels, die nog moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement, zouden op 1 januari 2020 in moeten gaan. Nederland zou dit hebben willen uitstellen tot 2024, maar kwam hier – onder druk van de Tweede Kamer – volgens het NRC op terug.

NRC 21 februari 2017, Europese Unie neemt stappen tegen belastingontwijking

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/21/europese-unie-neemt-stappen-tegen-belastingontwijking-a1546985