Dit jaar stelt de Europese Commissie 9,5 miljoen euro subsidie beschikbaar in het kader van het ‘Hercules III anti-fraud-programme’ om de lidstaten van de EU te ondersteunen in de strijd tegen fraude, corruptie en andere illegale activiteiten. Thans is in drie zogenaamde ‘Calls for proposals’ meer bekend geworden omtrent de beschikbare subsidie.

De aanvragen voor subsidie dienen ter financiële steun voor acties om de financiële belangen van de Unie te beschermen en te stimuleren. De financiële steun bestaat onder meer uit de aankoop van technische apparatuur en opleidingen voor wetshandhavers. De subsidie zal beschikbaar komen aan (i) nationale en regionale overheden, (ii) universiteiten en onderzoeksinstituten en (iii) organisatie van conferenties en seminars voor beleidsmakers, wetshandhavers en academici.

Hercules III is een financieel programma dat specifiek gewijd is aan de bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU beschadigen. Het voorziet in de gezamenlijke aankoop van gespecialiseerde apparatuur, databases die worden gebruikt door de nationale wetshandhavingsinstanties en opleidingen voor specialisten in anti-fraude.

Instantie: OLAF
Datum nieuwsbericht: 07-07-2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150707_01_en.htm