Het BFT en de NBA zijn een nieuw toetsingsarrangement aangegaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van het arrangement toetst de Raad van Toezicht van de NBA straks op de naleving van Wwft-aspecten rondom de opleiding Wwft, de aanwezigheid van een Wwft-procedure, de naleving van cliƫntenonderzoek en op de aanwezigheid van procedures voor het naleven van de meldplicht.

Eerst was het de Raad van Toezicht van de NBA die de kwaliteitstoetsingen uitvoerde bij de accountantspraktijken en was het BFT belast met het toezicht op de naleving van de Wwft, door (onder meer) accountants. Bij de toetsing door de Raad voor Toezicht worden ook aspecten van de Wwft getoetst. Daardoor zouden accountantskantoren in het reguliere toezicht zowel door de Raad als door het BFT op Wwft-aspecten worden getoetst. Het nieuwe arrangement moet dat voorkomen. Het BFT zal, op basis van het toetsingsarrangement, deze kantoren voortaan niet meer bezoeken voor eigen regulier onderzoek.

In de praktijk betekent dit dat NBA-kantoren per 1 januari 2023 niet meer worden bezocht voor regulier onderzoek door het BFT. Het BFT voert dergelijk onderzoek alleen nog uit als er vooraf al aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van Wwft-overtredingen.

 

Nieuwsbericht NBA: https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/december/nba-en-bft-ondertekenen-toetsingsafspraken/

Nieuwsbericht BFT: https://www.bureauft.nl/2020/01/28/hernieuwd-wwft-toetsingsarrangement-tussen-bureau-financieel-toezicht-en-register-belastingadviseurs/