Het Register Belastingadviseurs (RB) en toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven de komende drie jaar samenwerken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De organisaties hebben op 3 juli 2015 opnieuw een Wwft-toezichtarrangement ondertekend.

Het RB en het BFT willen gezamenlijk de integriteit van het financiƫle stelsel waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (met name RB-leden) bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. De afspraken die zijn vastgelegd in het nieuwe Wwft-toezichtarrangement, geven het RB de komende drie jaar de mogelijkheid om in overleg met het BFT de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden te verbeteren en hun integriteit verder te bevorderen. De tekst van het toezichtsarrangement is nog niet openbaar.

RB-voorzitter Wil Vennix: “Het RB stelt altijd het doel de kwaliteit van de leden op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en de kwaliteit op dat niveau te houden. RB-leden moeten dan ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de verplichtingen die de Wwft kent. De verdere samenwerking met het BFT waarmee de RB-leden daarbij kunnen worden ondersteund, past daar uitstekend bij.”

7 juli 2015

https://www.accountant.nl/nieuws/2015/7/nieuw-wwft-toezichtarrangement-rb-en-bft/