Onlangs ontving de NBA een brief van de directeur-generaal Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën. In deze brief wordt gevraagd input te leveren over het belastingplan 2017. Een van de speerpunten uit dit plan is een vereenvoudiging van de wetgeving. Bij de voorstellen spelen aspecten als budgettaire neutraliteit, uitvoerbaarheid voor burger, bedrijfsleven en de Belastingdienst en juridische houdbaarheid een belangrijke rol.

Nieuwsbericht 15 januari 2016

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/NBA-vraagt-uw-input-over-belastingvereenvoudiging/