Een accountant kan bij zijn werkzaamheden worden geconfronteerd met onregelmatigheden, zoals een signaal of aanwijzing voor fraude of overtreding van wet- en regelgeving door de cliënt. Naast de (aanvullende) werkzaamheden die de accountant vanaf dat moment moet uitvoeren in het kader van zijn opdracht, dient hij zich ook af te vragen of er sprake kan zijn van wettelijke meldplichten bij externe instanties (d.w.z. niet de interne organen bij de cliënt of binnen de eigen accountantsorganisatie/groepsstructuur). De NBA heeft op de website een overzicht gegeven van de wettelijke meldplichten.

Om voor haar leden inzichtelijk te maken in welke gevallen accountants melding moeten maken van fraude of van overtreding van wet- en regelgeving heeft de NBA voorts een stappenplan ontwikkeld.[1] Het stappenplan biedt ondersteuning aan accountants over waar, hoe en wanneer zij melding moeten maken.

Daarnaast heeft de NBA een NOCLAR stappenplan gepubliceerd. NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient de accountant volgens de VGBA al actie te ondernemen na constatering van een overtreding van regelgeving.

[1] https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/oktober/stappenplan-wwft–en-fraudemeldingen/