In het UBO-register moeten de natuurlijke personen worden geregistreerd die de uiteindelijke eigendom van of de zeggenschap over een juridische entiteit hebben. Maar wat nu als geen natuurlijk persoon als zodanig kwalificeert? Minister Hoekstra van Financiën bevestigt nogmaals dat dan het volledige statutaire bestuur van een rechtspersoon, respectievelijke alle vennoten van een personenvennootschap dient/dienen te worden te worden geregistreerd in het openbare UBO-register (met een uitzondering voor commanditair vennoten). In dat geval worden zij dus enkel geregistreerd vanwege hun functie, en niet op basis van uiteindelijke eigendom of zeggenschap.

Daarnaast blijkt uit de antwoorden dat bij het opvragen van informatie uit het UBO-register steeds duidelijk in het uittreksel wordt vermeld op welke grond een persoon als UBO is ingeschreven, de zogenaamde “aard” van het belang van de persoon. In het geval dat een bestuurder vanwege diens functie is geregistreerd, en niet vanwege uiteindelijke eigendom of zeggenschap, zal dit uit het uittreksel dus blijken. Voorgaande geldt voor alle natuurlijke personen die worden geregistreerd op grond van hun functie als bestuurder, met inbegrip van de bestuurders van ANBI’s.

Bron

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/18/beantwoording-kamervragen-over-het-ubo-register