Minimum btw-tarief met 2 jaar verlengd

Op 25 mei 2016 heeft de Raad een richtlijn aangenomen waarbij het minimumniveau van het normale btw-tarief voor nog eens 2 jaar wordt gehandhaafd op 15%.

Het minimumniveau van het normale btw-tarief moet buitensporige verschillen in de btw-tarieven die in de lidstaten worden toegepast, voorkomen, evenals structurele onevenwichtigheden of concurrentieverstoringen die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Tot en met 31 december 2015 werd een minimumniveau van het normale btw-tarief van 15% toegepast.

Gezien de lopende besprekingen over definitieve regels inzake een gemeenschappelijke Europese btw-ruimte, wordt het minimumniveau van het normale btw-tarief door de richtlijn lang genoeg verlengd om rechtszekerheid te waarborgen. De richtlijn handhaaft het tarief van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 op 15%.

De richtlijn werd zonder debat aangenomen in een zitting van de Raad Economische en Financiƫle Zaken.

Persbericht Raad van de EU, 25 mei 2016, nr. 270/16

http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/05/25-minimum-vat-rate-extended/