Uit een nieuwsbericht van het OM volgt dat de FIOD drie bestuurders van een stichting heeft aangehouden in een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrift en fraude met giftenaftrek. Daarbij is eveneens beslag gelegd op waardevolle roerende en onroerende goederen.

Het vermoeden is gerezen dat de drie bestuurders valse kwitanties hebben uitgeschreven voor contante giften aan een stichting uit de regio Rotterdam. De bestuurders zouden de kwitanties tegen een klein deel van het daarop vermelde bedrag hebben doorverkocht. Het volledige bedrag is door belastingplichtigen in aftrek gebracht.

Naar schatting hebben ongeveer 2000 mensen voor circa 8,5 miljoen euro ten onrechte aan giftenaftrek geclaimd. Daarnaast wordt vermoed dat de betalingen voor de kwitanties niet (volledig) verwerkt zijn in de administratie van de stichting. Uit de boekhouding zou niet blijken welke gelden er binnen kwamen en waar die gelden terecht zijn gekomen.

Er zou beslag zijn gelegd op een woning, ruim 87 duizend euro aan cashgeld, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto’s. Voorts zou er administratie in beslag genomen zijn. De ANBI-status van de stichting is met terugwerkende kracht ingetrokken. De circa 2000 personen die de giften in aftrek hebben gebracht worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

Openbaar Ministerie 16 december 2016, Drie mannen aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met giftenaftrek

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97168/drie-mannen/