Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vier jaar voor mensen uit zijn omgeving elektronische aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen bij de Belastingdienst ingediend. Hierin zijn te hoge bedragen aan zorgkosten opgevoerd. Een aantal van deze mensen heeft niet alleen verklaard dat de in de aangiften vermelde bedragen niet juist zijn omdat ze niet ziek zijn geweest, maar ook dat zij de in de aangifte vermelde bedragen aan zorgkosten niet aan verdachte hebben opgegeven. Een aantal van de gehoorde personen heeft tevens verklaard aan verdachte een bedrag te hebben betaald voor het invullen van de aangifte.

De teruggaven als gevolg van de negatieve belastingaanslagen zijn telkens uitbetaald op de bankrekeningen van de belastingplichtigen. Voor het inzenden van aangiften heeft verdachte gebruik gemaakt van de Digi-D-codes van de belastingplichtigen en hij verzond de aangiften zowel vanaf zijn eigen computer als vanaf de computer van zijn werkgever.

Het ontstane belastingnadeel is door de Belastingdienst becijferd op circa € 1,8 miljoen.

Rechtbank Overijssel heeft deze verdachte veroordeeld wegens het doen van valse belastingaangiften voor anderen. De rechtbank acht bewezen dat verdachte op het moment van invullen en toezenden van de belastingaangiften opzet had op het onjuist invullen van de belastingaangiften. Daarnaast wordt de verdachte  een veroordeling uitgesproken voor witwassen, aangezien hij wist dat de verworven bedragen afkomstig waren uit misdrijf en verdachte verhullingshandelingen heeft verricht door de door hem ontvangen beloning meermalen in de vorm van geldleningen aan anderen over te dragen.

De andere ten laste gelegde feiten, oplichting van de Belastingdienst en het uitoefenen van een bankbedrijf zonder vereiste vergunning, worden niet bewezen verklaard.

Er volgt een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het inbeslaggenomen bedrag van € 122.330 is verbeurd verklaard.

Rechtbank Overijssel, 13 april 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1837

Voor een link naar de uitspraak klikt u hier.