In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de tuchtrechtelijke jurisprudentie en regelgeving met betrekking tot het handelen van de advocaat en de notaris over de periode 2011 tot medio 2015.

Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan een aantal grote en spraakmakende tuchtzaken die onderwerp waren van het publieke debat, zoals de Klimopzaak en de zaak rondom de bekendste strafpleiter van Nederland. De belangstelling voor het tuchtrecht zou hierdoor zijn toegenomen.
Voor wat betreft het notariaat wordt ook aandacht besteed aan de per 1 januari 2013 gewijzigde WWFT.

Onder de nieuwe WWFT is aan de notaris een grotere rol toegedeeld in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Door deze wetswijziging berust voortaan namelijk een zwaardere onderzoeks- en meldingsplicht op de notaris ten aanzien van ongebruikelijke transacties.

Zo valt voortaan een gedeeltelijke overname van een onderneming onder de meldingsplicht als het deel van de onderneming dat wordt overgedragen zodanig is dat door de transactie een persoon toetreedt tot de kring van uiteindelijk belanghebbenden, dus in het geval het belang boven de 25% komt. Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan de grotere omvang en toegenomen diepgang van het cliƫntenonderzoek, uitbreiding van het transactiebegrip, en aan het opleidingsbeleid dat notariskatoren dienen op te stellen. Tot slot wordt aandacht besteed aan handhaving van de WWFT (via het tuchtrecht en de WWFT zelf).

Mr. E.J.M. van Rijckevorstel-Teeuwen & mr. T.P. Hoekstra, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade 2015/30