Klaagster is een vereniging die de belangen behartigt van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en de kwaliteit van die dienstverlening waarborgt. Hiervoor stelt zij kwaliteitseisen aan haar leden. De leden moeten aantonen dat zij aan deze eisen voldoen door jaarlijkse audits te ondergaan. Deze audits worden uitgevoerd door accountants die door klaagster zijn geselecteerd en speciaal zijn opgeleid om dit soort audits te doen. Betrokkene behoort tot de pool van de door klaagster geselecteerde accountants.

Deze accountants moeten de audits uitvoeren volgens de regels die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en het Accountantsprotocol.

In de loop van 2017 is bij de toenmalige directeur van klaagster gemeld dat betrokkene voorafgaand aan de audit de dossiers voor de steekproef bekend maakt. Volgens klaagster is het betrokkene niet toegestaan om, voorafgaand aan de audit, bekend te maken welke dossiers er in het onderzoek betrokken worden. Daarnaast wordt betrokkene verweten dat hij, in strijd met de voorgeschreven regels, zijn onderzoek niet altijd uitvoerde op locatie.

De Accountantskamer overweegt dat het Besluit noch het Accountantsprotocol bepaalt dat het vooraf bekend maken van de steekproef niet is toegestaan. Niettemin acht de Accountantskamer het aannemelijk dat uit het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, zoals bedoeld in artikel 2 onder d van de VGBA, voortvloeit dat het vooraf melden welke dossiers allemaal zullen worden bekeken, niet bijdraagt aan het bereiken van de kwaliteit zoals die met het Besluit wordt nagestreefd, nu niet uitgesloten kan worden dat dossiers met het oog op het onderzoek worden aangepast.

Klaagster heeft evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene voorafgaand aan de audit, de dossiers voor de steekproef bekend maakte. Daarnaast is ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene meermaals volstaan heeft met het uitvoeren van audits op afstand. De klacht wordt dan ook in al haar onderdelen ongegrond verklaard.

De Accountantskamer 6 juli 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:51