De FIOD heeft een nieuwsbericht uit doen gaan waaruit volgt dat er doorzoekingen in Amsterdam zijn gedaan en tientallen verdachten en getuigen zijn gehoord in een onderzoek naar fraude met toeslagen. Er zouden valse stukken zijn gebruikt om kinderopvangtoeslagen uitbetaald te krijgen.

Uit het nieuwsbericht blijkt dat de FIOD kinderopvanginstellingen heeft bezocht die mogelijk (onbedoeld) betrokken zijn bij de fraude. Bij een verdachte, die vermoedelijk de fraude heeft gefaciliteerd, zijn administratie, computers en digitale bestanden in beslag genomen. Ouders die opzettelijk gebruik hebben gemaakt van valse contracten en andere valse stukken lopen het risico om strafrechtelijk vervolgd te worden.

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst deed onderzoek bij de kinderopvanginstellingen, gastouderbureaus en gastouders naar de aanwezigheid van de opgegeven kinderen en de daarbij behorende administratie. Uit de onderzoeken zou gebleken zijn dat een aantal kinderen niet bij de instelling bekend waren. Het CAF en de FIOD geven aan aanvullend onderzoek te doen naar de fraude.

Er zouden al een aantal personen voor de rechter zijn geweest die gebruik hebben gemaakt van valse stukken. De straffen varieerden van 90 tot 240 uur taakstraf, en in bijna alle gevallen werd de taakstraf aangevuld met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het fraudebedrag varieerde tussen de € 11.000 en € 49.000 euro.

Nieuwsbericht FIOD 18 november 2016, FIOD en Belastingdienst onderzoeken toeslagenfraude met valse stukken

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/FIOD-onderzoeken-toeslagenfraude