Besluit van 8 september 2016

De kansspelautoriteit is sinds 1 januari 2016 Wwft-toezichthouder op de kansspelbranche. Voor het uitoefenen van hun toezichtbevoegdheden is een wijziging opgenomen om handhavend op te kunnen treden tegen kansspelaanbieders op wie de Wwft betrekking heeft.

Artikel 5 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is gewijzigd door het toevoegen van ‘de kansspelautoriteit’ naast ‘de Stichting Autoriteit Financiële Markten’. De wijziging betreft een overdracht van bevoegdheden waardoor de kansspelautoriteit de volgende handhavingsbevoegdheden krijgt toebedeeld:

  • Het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 26, eerste lid, Wwft).
  • Een bestuurlijke boete (artikel 27, eerste lid, Wwft);
  • De hoogte van de boete in bepaald gevallen vast te stellen (artikel 28, vierde lid, Wwft);
  • Het invorderen bij dwangbevel van de dwangsom en de bestuurlijke boete (artikel 29 Wwft).

Deze wijziging is geldend vanaf 27 september 2016.

Bron:

Bekendmaking

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-338.html

Uitvoeringsbesluit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024280/2016-09-27

Wwft

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11