Staatssecretaris Snel van het Ministerie van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd met betrekking tot de aanpak van belastingontwijking en ontduiking. Het in deze brief geschetste beleid borduurt volgens de Staatssecretaris voor een deel voort op internationale, Europese en nationale initiatieven gedurende de vorige kabinetsperiode. Het kabinet werkt deze niet alleen uit, maar gaat op onderdelen verder dan op grond van internationale en Europese afspraken is vereist.

Het kabinetsbeleid bij de bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking, bestaat uit twee pijlers; i) de bescherming van de belastinggrondslag en ii) maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. Nederland blijft daarnaast inzetten op een internationale aanpak, al wil het kabinet wel de belastinggrondslag nationaal blijven bepalen.

Binnen de eerste pijler treft de Staatssecretaris maatregelen ter bescherming van de Nederlandse grondslag van andere landen. Deze diverse maatregelen moeten vooral voorkomen dat de Nederlandse belastinggrondslag wordt uitgehold en dat belastingplichtigen door zogenoemde kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels in Nederland en andere landen belasting kunnen ontwijken. Daarnaast worden er ook maatregelen genomen om te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor bepaalde doorstroomactiviteiten of voor oneigenlijk gebruik van het verdragennetwerk.

De tweede pijler om belastingontwijking en belastingontduiking aan te pakken begint volgens de Staatssecretaris met maatregelen die de transparantie moeten bevorderen. Het gaat daarbij onder andere om transparantie tussen de belastingplichtige en de Nederlandse belastingdienst, tussen belastingautoriteiten over de belastingautoriteiten, in de Europese Unie over de belastingafdracht van grote internationaal opererende bedrijven en transparantie over de wijze waarop de verschillende landen bijdragen aan de strijd tegen belastingontwijking en ontduiking. Ook maatregelen ter bevordering van de integriteit van fiscaal intermediairs en financiële markten maken deel uit van zijn aanpak van belastingontwijking en ontduiking.

Ook wordt in de brief wederom gerefereerd aan het openbaar maken van vergrijpboeten aan ‘fiscaal intermediairs’. Volgens de brief wordt met het publiceren van vergrijpboeten opgelegd aan financiële tussenpersonen een toenemende transparantie bereikt.

Rijksoverheid.nl, Kamerbrief Staatssecretaris van Financiën, 23 februari 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/bijlage-aanpak-belastingontwijking-en-belastingontduiking