Een echtpaar is verwikkeld geraakt in een conflict bij het ontbinden van hun huwelijk. Er is onenigheid ontstaan over de vermogensrechtelijke afwikkeling waarbij klager (ex-echtgenoot) stelt dat de notaris geen deugdelijke argumentatie en motivering heeft gehad bij zijn advies. Volgens klager heeft de notaris te weinig rekening gehouden met zijn bezwaren en zou het advies erg voordelig zijn voor de ex-echtgenote. Daarnaast zou er getwijfeld moeten worden aan de onpartijdigheid van de notaris aangezien hij uitdrukkelijk bewondering had voor de oom van de ex-echtgenote als oud-notaris.

De Kamer voor het Notariaat stelt dat het niet haar taak is om een inhoudelijke oordeel te geven over de kwaliteit van het advies. Dit zou anders zijn indien zou blijken dat het advies kennelijk onjuist of onredelijk was. In casu is hiervan geen sprake. Indien klager zich niet kan verenigen met het advies zal hij andere wegen – bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure – moeten bewandelen om tot een vermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding te komen. Daarnaast is het enkele feit dat de oud-notaris hoog staat aangeschreven, onvoldoende om uit af te leiden dat de notaris niet vrij en onafhankelijk zijn advies heeft uitgebracht. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Bron

De Kamer voor het Notariaat 4 augustus 2016, ECLI:NL:TNORARL:2015:50

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/notarissen/uitspraak/2015/ECLI_NL_TNORARL_2015_50