Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om een kabinetsreactie op de Panama Papers, hebben de minister en staatssecretaris op 18 mei 2016 een brief opgesteld.

Daarin  staat onder meer  dat uit de artikelen die zijn gepubliceerd over de Panama Papers, een beeld rijst van activiteiten die zijn gericht op het verhullen van inkomsten en vermogens. De Staatssecretaris geeft hierbij aan dat het kabinet pal achter een harde aanpak van deze illegale activiteiten staat. Eerder is ook al aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2016 de boete wordt verdubbeld voor belastingontduikers die hun vermogen zelf opgeven, voordat de Belastingdienst op de hoogte raakt van het vermogen (inkeren). Eveneens wordt in de brief vermeld dat er een extra investering van structureel € 20 miljoen in de begroting staat van het Ministerie van V&J ten behoeve van de FIOD en het OM teneinde fraude tegen te gaan.

Daarnaast verwacht het kabinet dat belastingontduikers in toenemende mate zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van betere informatie-uitwisseling tussen de Belastingdiensten van verschillende lidstaten. Vergroting van transparantie is hierbij ook een belangrijk onderdeel van de inzet van het kabinet bij de aanpak van belastingontwijking. Nederland zou voorop lopen bij het nemen van maatregelen waarmee de mogelijkheden voor belastingontwijking worden teruggedrongen door uitwisseling van informatie, zowel in OESO-verband als in de EU. Onder het Nederlands voorzitterschap van de EU is reeds in een recordtempo overeenstemming bereikt over betere uitwisseling van informatie over bedrijven tussen de Belastingdiensten.

Als voorzitter van de EU zou Nederland werken aan een akkoord over het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie om zes maatregelen tegen belastingontwijking vast te leggen in bindend recht. Verder wil het kabinet het toezicht op trustkantoren versterken.

Verder wordt in de brief ingegaan op (aanvullende) Kamervragen die zijn gesteld.

Tweede Kamer 18 mei 2016, 34 451, nr. 2

http://www.ndfr.nl/pdf/kst34451-2.pdf