Onder leiding van de Officier van Justitie hebben opsporingsambtenaren van de Belastingdienst/FIOD een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het indienen van opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelastingbelasting door betrokkene werkzaam als registeraccountant.

Uit de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen, dat betrokkene voor een groot aantal klanten de aangiften OB verzorgden en optrad als fiscaal vertegenwoordiger. Vanaf juni 2009 heeft hij stelselmatig, zonder enige rechtsgrond, de voorbelasting op zijn eigen, als beperkt fiscaal vertegenwoordiger, ingediende aangiften OB verhoogd. In eerste instantie met afgeronde bedragen tussen € 100.000 en € 400.000. Vanaf begin 2010 is voorbelasting teruggevraagd ter zake van facturen, waarop het nultarief van toepassing is.

In totaal is over de jaren 2009 tot en met 2013 voor een bedrag ter grootte van € 6.902.605 gefraudeerd. Een gedeelte van dit fraudebedrag ziet echter op een periode die in tuchtrechtelijke zin inmiddels is verjaard, waardoor het fraudebedrag dat betrekking heeft op de tuchtrechtelijk verweten periode € 5.802.605 bedraagt.

De resultaten van het onderzoek zijn door betrokkene niet betwist en door hem in zijn verhoor en in zijn correspondentie bevestigd. Hiermee is tuchtrechtelijk voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene in de periode van 29 januari 2010 (de datum van indiening door betrokkene van de aangifte OB van december 2009) tot en met 30 januari 2014 (de datum van indiening door betrokkene van de aangifte OB van december 2013) de aangiften omzetbelasting als fiscaal vertegenwoordiger telkens bewust onjuist heeft gedaan.

De Accountantskamer schrapt de inschrijving van de registeraccountant voor de duur van tien jaar.

Bron:
Accountantskamer 10 juni 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:45.

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/accountants/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_45