In een brief, gericht aan de Tweede Kamer, meldt de staatssecretaris van Financiën dat eerder voornemens zijn geuit om de inkeerregeling af te schaffen in de aanpak tegen belastingfraude. In de afgelopen jaren is de na matiging resulterende vergrijpboete al een aantal keer verhoogd bij inkeerders die zich melden buiten de tweejaarstermijn. Recent, na de publicatie van de Panama Papers, heeft een dergelijke verhoging eveneens plaatsgevonden.

In verband met de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, hebben Belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot handhaving daarvan, meldt de staatssecretaris in zijn brief. De kans dat belastingplichtigen tegen de lamp lopen, wordt steeds groter.

Gezien de ontwikkelingen is de staatssecretaris voornemens om het voorstel tot afschaffing van de inkeerregeling op te nemen in het pakket Belastingplan 2018. De afschaffing kan dan geschieden met ingang van 1 januari 2018.

Ministerie van Financiën 12 juli 2017, Tijdstip afschaffen inkeerregeling

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/kamerbrief-tijdstip-afschaffen-inkeerregeling